Betydning af Lipidsammensætning og Bindevævets Stabilitet for Kvalitet af Røget Laks

 • Løje, Hanne (PhD Student)
 • Nielsen, Jette (Main Supervisor)
 • Hyldig, Grethe (Supervisor)
 • Nielsen, Henrik Hauch (Supervisor)
 • Søndergaard, Ib (Examiner)
 • Ofstad, Ragni (Examiner)
 • Skåra, Torstein (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/200303/09/2007

  Funding

  • Kandidatstipendium

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.