Bestemmelse af absolut konfiguration af chirale molekyler ved anvendelse af vibrationel cirkulær dichroisme (VCD) spektroskopi

  • Lassen, Peter Rygaard (PhD Student)
  • Bohr, Henrik (Main Supervisor)
  • Hemmingsen, Lars Bo Stegeager (Supervisor)
  • Norrby, Per-Ola (Supervisor)
  • Henriksen, Niels Engholm (Examiner)
  • Bour, Petr (Examiner)
  • Larsen, Leif Erik (Examiner)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/08/200320/11/2006

Funding

  • DTU stipendium

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.