Belastningsudjævning og driftsoptimering FJV

Project Details

Description

Formålet er at videreudvikle og afprøve simple modeller for fjernvarmesystemer med henblik på simulering og driftsoptimering, samt at undersøge belastningsfordelingens betydning geografisk og tidsmæssigt for de samlede driftsomkostninger.

Ishøj Varmeværk kan som et af de få fjernvarmeselskaber i Danmark tilbyde data (minutværdier) fra et helt fjernvarmesystem, dvs., fra fjernvarmecentralen og samtlige varmevekslere/bygninger. Dette må betegnes som et helt enestående datagrundlag.
For ettypisk dansk fjernvarmesystem er information om de øjeblikkelige varmebehov i bygningerne ikke tilgængelige, og i det nyligt afsluttede EFP 96-projekt blev belastningen fordelt på de tilsluttede bygninger ud fra det målte varmeforbrug. Med målingerne fra Ishøj Varmeværk vil det være muligt at udføre simuleringer såvel med de aktuelle varmebehov i bygningerne som med den førnævnte fordeling ud fra årsforbruget.
Fjernvarmesystemet i Ishøj åbner endvidere mulighed for at undersøge, hvor meget driftsomkostningerne kan reduceres ved at udjævne bygningernes belastning på fjernvarmesystemet. For at gennemføre denne del af projektet opbygges simple modeller for bygningernes effektbehóv og varmeanlæggenes afkølingsevne. Idet der tages hensyn til tidsforsinkelser i fjernvarmesystemet, udvikles der en metode til at styre bygningernes belastning set fra fjernvarmecentralen. Herved udjævnes belastningen på fjernvarmecentralen mest muligt, og omkostningerne ved spidsbelastningsproduktion reducers.

Projektet er et samarbejde mellem Risø, DTU, Ishøj Varmeværk, VEKS og Danfoss.
StatusFinished
Effective start/end date22/04/200131/12/2004