BEIDS

  • Christensen, Iben Vernegren (Project Manager)
  • Villumsen, Arne (Project Participant)
  • Filho, Walter Leal (Project Participant)

Project Details

Description

BEIDS (Baltic Environmental Information Dissemination System) er et miljøprojekt for østersøregionen med vægten specielt lagt på Energi, transport og bæredygtig udvikling. 6 lande deltager i projketet, som via Internettet søger at forbedre udvekslingen af miljøinformationer i Østersøområdet.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/199931/08/2001

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.