• Tetens, Inge (Project Manager)
 • Knudsen, Vibeke Kildegaard (Contact Person)
 • Gondolf, Ulla Holmboe (Contact Person)
 • Tjønneland, Anne (Project Participant)
 • Astrup, Arne (Project Participant)
 • Trolle, Ellen (Project Participant)
 • Mejborn, Heddie (Project Participant)
 • Hermansen, Kjeld (Project Participant)
 • Andersen, Lars Bo (Project Participant)
 • Uhre Jakobsen, Marianne (Project Participant)
 • Schwarz, Peter (Project Participant)
 • Grønlund, Trine Enevold (Project Participant)
 • Vestergård, Tove (Project Participant)
 • Hejgaard, Tatjana (Project Participant)

Project Details

Description

Projektets formål er at opdatere det videnskabelige grundlag for de nuværende kostråd, herunder vurdere, om der er tilstrækkelig evidens for, at kostrådene i fremtiden skal lægge vægt på yderligere forhold end de nuværende, samt i bekræftende fald dokumentere, hvor der er tilstrækkelig evidens for ændringer.
Ved vurdering af evidensen bygges på de vurderinger og den fremgangsmåde, som er anvendt i de nye norske kostråd (2011) og af World Cancer Fund (2007). Desuden inddrages arbejdet fra ekspertgruppen vedr. Food Based Dietary Guidelines under det igangværende arbejde med opdatering af De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR) og andre relevante kilder.
Projektfinansiering
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201101/10/2013