• Astrup, Thomas (Project Manager)
 • Münster, Marie (Project Participant)
 • Fruergaard, Thilde (Project Participant)

  Project Details

  Description

  ENSUWE beskæftiger sig med brugen af affald til energiproduktion. Forskning i energisystemer kombineres med miljøforskning i affald og livscyklusvurdering for at give en samlet forståelse af de miljøkonsekvenser, der knytter sig til udnyttelsen af affald til energifremstilling. Projektet fokuserer på integrationen af affaldsbaserede energiteknologier i energisystemet og undersøger mulighederne for at bruge denne energi til el, varme og transport.
  AcronymENSUWE
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200631/12/2008

  Collaborative partners

  Funding

  • Ministry of Higher Education and Science

  UN Sustainable Development Goals

  In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.