• Jørgensen, Kirsten (Project Participant)
 • Schultz, Casper Siebken (Project Participant)
 • Dybro, Ulrik (Other)
 • Christensen, Peter Lindberg (Other)

  Project Details

  Description

  Projektets overordnede formål er:
  … at undersøge inddragelse af arbejdsmiljøhensyn i projekteringsfasen og integreret med kvalitetsindsatsen, som virkemiddel for at opnå en højere grad af sikkerhed i bygge- og an-lægsbranchen – og herigennem forebygge arbejdsulykker.
  Forskningsprojektet tager udgangspunkt i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø (Arbejdsministeriet, 2009) og følgende hypoteser danner grundlag for projektet og vil blive afprøvet i praksis:
  •At bedre planlægning giver bedre resultater, og at arbejdsmiljøproblemer kan forebygges gen-nem bedre planlægning i de tidlige faser af byggeri
  •At arbejdsmiljø på byggepladsen påvirkes af beslutninger i design- og projekteringsfasen, hvil-ket ikke realiseres i praksis. Samtidig peger Jørgensen på, at ulykker forebygges ved at skabe sikkerhed (Jørgensen et al., 2010, p.159).
  •At arkitekter og ingeniører kan medvirke til en øget sikkerhed i byggeriets, hvis de har indsigt i arbejdsmiljøets problemer og hvordan design og projektering indvirker på arbejdsmiljøet i ud-førelsesfasen.
  •At sikkerhedshensyn må integreres i eksisterende processer og værktøjer for bl.a. kvalitetssik-ring, gennem hensynstagen til både tekniske og organisatoriske forhold, for at sikre at sikre en succesfuld implementering, der skaber værdi for aktørerne i processerne.
  Projektets specifikke formål er:
  •At implementere og udvikle ny viden om arbejdsmiljø integreret i kvalitetsindsatsen hos de projekterende med afsæt i design- og projekteringsmetoder beskrevet i rapporten ”Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase” (ABD-bogen) (Jørgensen et al., 2009)
  •At klæde de involverede projekteringsteams på i forhold til at skabe nye løsninger med større sikkerhed, nye fremgangsmåder og nye processer, gennem den integrerede sikkerheds- og kva-litetsindsats i projekteringsfasen.
  •At intervenere projekter i projekteringen med ABD-metoder og dokumentere effekten af ABD-metoder i udførselsfasen komparativt.
  •At udvikle ny viden om metoder til at fremme arbejdsmiljøarbejdet i projekteringsfasen inden-for bygge- og anlægsbranchen.
  •At skabe dokumentation for sammenhængen mellem sikkerhed (dvs forebyggelse af arbejds-ulykker), kvalitet og økonomi i projekter.
  •At etablere et undervisningsgrundlag for uddannelse af ingeniører og arkitekter om arbejdsmil-jørigtig design og projektering.
  AcronymKAMP
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/201201/03/2015

  Research Output

  1257 Downloads (Pure)

  Evaluering og metode. Afrapportering af KAMP-SFU

  Schultz, C. S. & Jørgensen, K., 2015, DTU Management Engineering. 82 p.

  Research output: Book/ReportReportResearch

  Open Access
  File
  289 Downloads (Pure)

  Activities

  • 1 Conference presentations

  8th International Conference on Working on Safety

  Casper Siebken Schultz (Speaker)

  23 Sep 2015

  Activity: Talks and presentationsConference presentations

  File