Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede : Ventilationssystemer

  • Svendsen, Svend (Project Manager)
  • Rose, Jørgen (Project Participant)
  • Kragh, Jesper (Project Participant)

Project Details

Description

Baggrunden for forskningsprojektet er ventilationsproblematikkens store rolle i bæredygtigt byggeri. Der er behov for ventilation for at sikre et godt atmosfærisk indeklima og eventuelt til udluftning af overskudsvarme. Ventilationen kan imidlertid også skabe indeklimaproblemer i form af træk ved for lave indblæsningstemperaturer eller for høje hastigheder. Et andet problem ved ventilation er støjproblemet.

Ventilation giver også anledning til et stort varmeforbrug og evt. elforbrug for mekaniske ventilationssystemer. Ventilationsanlæg kræver pasning bl.a. i form af filterskift m.m. Ventilationsanlæg kræver plads til aggregater og kanaler i bygningen. Ventilationsanlæg giver anledning til både anlægs- og driftudgifter.

Projektet har til formål at forske i mulighederne for at udvikle ventilationssystemer med følgende egenskaber: 1) skabe godt indeklima, 2) opnåelse af energibesparelser, 3) sikring mod tilrimning af varmeveksler, 4) brugervenlige pasningsbehov, 5) god totaløkonomi, 6) større grad af bygningsintegration.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200301/02/2006