Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede : Energirigtige vinduer

Project Details

Description

Selv om vinduer kun udgør en mindre del af hele klimaskærmens areal spiller de en stor rolle for bygningens indeklima og energiforbrug. Vinduernes varmetab er typisk lige så stort som varmetabet fra resten af klimaskærmen. Til gengæld giver vinduerne via solindfaldet også et energitilskud til bygningen. Vinduerne er også vigtige bygningsdele mht. bygningens indeklima, idet vinduerne giver dagslys og udsyn samt risiko for overtemperaturer med også mulighed for udluftning.

Vinduerne spiller således en stor rolle i bæredygtigt byggeri og det er vigtigt at udvikle energirigtige vinduer og metoder til design af vinduesløsningerne i forbindelse med bæredygtigt byggeri med godt indeklima og lavt energiforbrug.

Projektets formål er at forske i mulighederne for udvikling af nye typer vinduer med et så lille varmetab og så stort et solindfald at de giver et positivt energitilskud til bygninger i kolde klimaer som det grønlandske. Derved vil vinduer kunne bidrage positivt til bæredygtigt byggeri. Vinduernes lys- og soltransmittans skal samtidig kunne reguleres for at sikre et godt indeklima uden blænding og overopvarmning. Endelig skal der i projektet arbejdes med problemerne vedrørende opfyldelsen af vinduernes øvrige funktionskrav, herunder holdbarhed.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200301/02/2006