AVIVA -Avanceret Industriel Vandbehandling

Project Details

Description

Vand er en værdifuld ressource - og en ressource under pres. Den kemiske forurening af
vandmiljøet stiger i takt med den voksende industrialisering også i den tredje verden. Udvikling af
nye renseteknologier er en nødvendighed for at afbøde denne trussel.
Ikke-mikrobiologiske rensekoncepter baseret på højt ydende katalytiske systemer og energieffektiv
mekanisk vanddampkompression er ideelle til tackling af netop industrielt spildevand.
Implementering af sådanne systemer vil betyde vandbesparelser i milliardklassen alene i Danmark
og have enorm betydning for en bæredygtig håndtering af vandressourcer på globalt plan.
Konsortiet vil derfor udvikle omkostningseffektive, automatiserbare og robuste turnkey
vandrensesystemer baseret på disse teknologier. Dermed kan den globale vækst i vandsektoren
udnyttes til at styrke danske virksomheders førerposition på dette område.
Innovationskonsortiets sammensætning sikrer fokus på hele værdikæden fra idé, over produkt til
aftager, idet det omfatter både stærke internationalt anerkendte videns- og forskningsgrupper i
Danmark, udviklingsfokuserede teknologileverandører til vandsektoren og vandforbrugende
industrier med specielle udfordringer i forhold til vandkvalitet.
AcronymAVIVA
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200801/02/2012