AVIVA -Avanceret Industriel Vandbehandling

  Project Details

  Description

  Vand er en værdifuld ressource - og en ressource under pres. Den kemiske forurening af
  vandmiljøet stiger i takt med den voksende industrialisering også i den tredje verden. Udvikling af
  nye renseteknologier er en nødvendighed for at afbøde denne trussel.
  Ikke-mikrobiologiske rensekoncepter baseret på højt ydende katalytiske systemer og energieffektiv
  mekanisk vanddampkompression er ideelle til tackling af netop industrielt spildevand.
  Implementering af sådanne systemer vil betyde vandbesparelser i milliardklassen alene i Danmark
  og have enorm betydning for en bæredygtig håndtering af vandressourcer på globalt plan.
  Konsortiet vil derfor udvikle omkostningseffektive, automatiserbare og robuste turnkey
  vandrensesystemer baseret på disse teknologier. Dermed kan den globale vækst i vandsektoren
  udnyttes til at styrke danske virksomheders førerposition på dette område.
  Innovationskonsortiets sammensætning sikrer fokus på hele værdikæden fra idé, over produkt til
  aftager, idet det omfatter både stærke internationalt anerkendte videns- og forskningsgrupper i
  Danmark, udviklingsfokuserede teknologileverandører til vandsektoren og vandforbrugende
  industrier med specielle udfordringer i forhold til vandkvalitet.
  AcronymAVIVA
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/200801/02/2012

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.