Automatisk kalibrering og attenuation korrektion i netværk af små vejrradar

 • Pedersen, Lisbeth (PhD Student)
 • Madsen, Henrik (Main Supervisor)
 • Mikkelsen, Peter Steen (Examiner)
 • Sempere-Torres, Daniel (Examiner)
 • Jensen, Niels Einar (Supervisor)
 • Overgaard, Søren (Examiner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Earth and Planetary Sciences