Array-based model development

 • Falster, Peter (Project Manager)
 • Franksen, Ole Immanuel (Project Participant)

  Project Details

  Description

  I array-baseret modeludvikling undersøges hvordan man i formuleringen af store og komplekse problemområder kan udnytte den nye fleksibilitet ved nestede arrays til at frembringe partielle modeller orienteret imod specifikke anvendelser ved transformationer af en total systemmodel. Det teknisk-økonomiske problemkompleks omkring konstruktion, produktionsforberedelse og -planlægning er et typisk eksempel på, hvor man har mange glimrende edb-systemer til partielle anvendelser, men har store vanskeligheder med at sammenholde disse værktøjer og deres måske modstridende forudsætninger, når man vil anlægge en overordnet helhedsbetragtning fra virksomhedens synspunkt. Det karakteristiske for dette og andre lignende områder er, at man ikke har haft teoretiske fremgangsmåder, der tillod en logisk konsistent behandlig af hierarkiske strukturer i forbindelse med ordnede datamængder, således som det nu er muligt ved hjælp af nestede arrays. Den grundlæggende idé er derfor, at de partielle modeller kan fortolkes som transformationer af den nestede struktur af en total systemmodel i kombination med andre fremgangsmåder som eksempelvis de graf-teoretiske beskrivelser kendt fra problematikken omkring styklister og scheduling.Den array-baserede modeludvikling knytter sig til to EU-projekter (se "Integration in Manufacturing and Beyond" og "NOE-Intelligent Control and Integration of Manufacturing Systems". Finansieringen er en del af instituttets samlede bevilling.
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/1990 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.