ArbejdsmiljøVenlig ProjektLedelse (AVPL)

  Project Details

  Description

  AVPLs formål er at udvikle en vejledning med værktøjer, der kan styrke arbejdsmiljøet i projektarbejde i IKT-virksomheder og bidrage til større trivsel og medarbejdertilfredshed.
  AVPL gennemføres af en arbejdsgruppe bestående af Dansk Metal, DI, ITEK og IDA, som sammen har taget initiativet. IDAs projektenhed står for den praktiske gennemførelse, i et samarbejde med DTU Management. AVPL støttes af Industriens Branchearbejdsmiljøråd.
  AVPL er sat i gang, da IKT-branchen er præget af både stress og en betydelig andel af projektarbejde. Projektledelse er et af de mest beskrevne områder inden for ledelseslitteraturen, men emnet er så godt som altid kun beskrevet ud fra vinklen om målopfyldelse. AVPL hviler på den antagelse, at virksomheder kan opnå fordele ved også at tænke projektarbejde ud fra en arbejdsmiljø-synsvinkel.
  StatusFinished
  Effective start/end date10/08/201110/08/2012