Anvendelse af bakteriofagterapi til behandling af fiskesygdomme i akvakultur

 • Middelboe, Mathias (Project Manager)
 • Dalsgaard, Inger (Project Participant)
 • Madsen, Lone (Project Participant)
 • Larsen, Anne Hjørngaard (Contact Person)
 • Johansen, Eric (Contact Person)
 • Nielsen, Torben (Contact Person)
 • Henriksen, Niels Henrik (Contact Person)

  Project Details

  Description

  Projektets formål er at udvikle en ny metode til behandling af infektioner med Flavobacterium psychrophilum, der forårsager milliontab i dansk akvakultur, baseret på bakteriofager (bakterievirus). Vores hidtidige resultater dokumenterer et stort potentiale i bakteriofag kontrol af sygdomsbakterien og bekræfter at fagerne kan opformeres, opbevares og nå frem til de inficerede organer i fisken via foderet. Nærværende projekt vil med yderligere detailstudier af bakteriofag-reguleringen og storskala infektionsforsøg kortlægge potentialet for en evt kommerciel udnyttelse af metoden i danske ørreddambrug.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/201031/05/2013