Animal Influenza Viruses - Impacts of influenza virus in Danish swine herds

  • Ryt-Hansen, Pia (PhD Student)
  • Krog, Jesper Schak (Supervisor)
  • Sonne Kristensen, Charlotte (Supervisor)
  • Jungersen, Gregers (Examiner)
  • Harder, Timm Clemens (Examiner)
  • Larsen, Inge (Supervisor)
  • Larsen, Lars Erik (Main Supervisor)
  • Baekbo, Poul (Examiner)

    Search results