Analyse og optimering af energisystemer baseret på en kombination af termodynamiske og fluidmekaniske beregningsmetoder

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/200629/09/2010

  Funding

  • DTU stipendium

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.