Analyse af sammenhænge mellem struktur og social kapital i sundhedsvæsnet

 • Lundstrøm, Sanne Lykke (PhD Student)
 • Edwards, Kasper (Main Supervisor)
 • Kragstrup, Jakob (Supervisor)
 • Jensen, Per Langaa (Examiner)
 • Jensen, Martin Bach (Examiner)
 • Gittell, Jody Hoffer (Examiner)
 • Søndergaard, Jens (Supervisor)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Social Sciences