Analyse af bygprotepmet under den tidlige del af spiringen samt identifikation, struktur og funktion af byg limit dextrinase hæmmere

 • Bønsager, Birgit Christine (PhD Student)
 • Svensson, Birte (Main Supervisor)
 • Finnie, Christine (Supervisor)
 • Jacobsen, Susanne (Examiner)
 • Gallardo, Karine (Examiner)
 • Skriver, Karen (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200428/09/2007

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.