Project Details

Description

I forbindelse med biomassefyring opstår der ofte problemer med belægning og korrosion i kedlen. En løsning på dette problem er tilsætning af additiver til brænslet eller til fyrrummet. Der er bl.a. på MEK, DTU arbejdet med udvikling af additiver og en række additiver er afprøvet. Nogle additiver har vist positive resultater. Under dette projekt søges at anvende de opnåede positive resultater og samtidig finde billige additiver som f. eks. mask, separeret gylle (humus), flyveaske m.m..
Projektet vil omfatte både fremstilling og karakterisering af alternative additiver, såvel som afprøvning af disse additiver i kedlerne. Resultaterne vil blive relateret til allerede afprøvede additiver.

Projektets deltagere er: Energi E2 A/S (projektansvarlig), Elsam Engineering A/S, ReaTech, Danmarks Jordbrugsforskning, Risø, GEUS og DTU-MEK.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200431/12/2006