Alge-toksicitetsdata for toksiske organiske kemiske stoffer - Litteratur

Project Details

Description

Formålet er at frembringe et tilstrækkeligt datagrundlag til at foretage en analyse af sammenhængene mellem fysisk-kemiske egenskaber af organiske stoffer og deres toksiske effekt. I projektet vil der blive søgt data fra håndbøger og databaser, hvor de fundne data søges underkastet en kvalitetsvurdering.
AcronymQsar-II-A
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200131/10/2001