Alge-toksicitetsdata for toksiske organiske kemiske stoffer - Litteratur

 • Kusk, Kresten Ole (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Formålet er at frembringe et tilstrækkeligt datagrundlag til at foretage en analyse af sammenhængene mellem fysisk-kemiske egenskaber af organiske stoffer og deres toksiske effekt. I projektet vil der blive søgt data fra håndbøger og databaser, hvor de fundne data søges underkastet en kvalitetsvurdering.
  AcronymQsar-II-A
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/200131/10/2001

  Funding

  • Miljøstyrelsen