Aktivt kuls kapacitet til fjernelse af pesticidrester fra renset overfladevand fra Haraldsted sø.

    Project Details

    Acronym586
    StatusFinished
    Effective start/end date20/12/200401/09/2005