Aktivt kuls kapacitet til fjernelse af pesticidrester fra renset overfladevand fra Haraldsted sø.

Project Details

Acronym586
StatusFinished
Effective start/end date20/12/200401/09/2005