Agentbaserede styringsstrukturer i elsystemer med betydelig decentral produktion : PSO-projekt

 • Lind, Morten (Project Manager)
 • Nielsen, Arne Hejde (Project Participant)
 • Saleem, Arshad (Project Participant)
 • Bindner, Henrik William (Project Participant)
 • Andreasen, Jacob (Project Participant)
 • Nielsen, Lars Bai (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektet vil undersøge agentteknologiens muligheder samt dens fordele og ulemper ved anvendelse i styringen af det danske elforsyningssystem, som har betydelig decentral produktion og derfor i særlig grad stiller krav til en fleksibel styring. For at begrænse opgavens omfang og dens kompleksitet udvælges en eller to repræsentative undersystemer (cases) med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere og igangværende danske projekter f.eks. energinet.dk’s celleprojekt (Holsted) samt Torsten Lunds projekt på DTU/Risø vedrørende ”Power systems operation and control for integration of large scale wind energy” (Brønderslev).

  Styringsstrategier for elnettet er fundamentalt afhængige af dets struktur og dynamik samt produktions og forbrugsmønstre. Projektet vil derfor udvikle de kriterier, der skal anvendes i udvalgte driftssituationer ved opdelingen af de valgte undersystemer. Istedet for en statisk opdeling af elforsyningssystemet i f.eks celler eller microgrids vil vi lade opdelingen være dynamisk og baseret på den aktuelle driftsituation.

  Det undersøges om nettet kan opdeles dynamisk udfra en sammensætning af på forhånd definerede netområder. Opdelingen vil kunne omfatte flere spændingsniveauer og tager hensyn til betydelig decentral produktion. Hver enkelt netområde vil omfatte en substruktur i elnettet samt dertil hørende styrings og reguleringsfunktion. I en given driftssituation foretages valget mellem alternative mulige netopdelinger udfra et sæt heuristiske regler, som implementeres i en agentstruktur. Agenterne forsynes med viden om strategier for valg af netopdeling, som afledes udfra PMU måinger, viden om forsyningssituationen (f.eks transit), driftserfaring fra elforsyningen samt analyser af de styrings- og reguleringstekniske egenskaber af netområderne (f.eks evne til at levere systemydelser).

  Det undersøges også i hvilket omfang agentbaserede løsninger kan anvendes i de udvalgte cases til implementering af fleksible beskyttelsesfunktioner på systemniveau (advanced protection schemes). Vanskelighederne ved at validere AI software vil formentlig medføre at agentteknologi skal integreres med mere traditionelle ICT løsninger hvis funktionalitet kan valideres.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/200731/03/2010

  Collaborative partners

  Funding

  • Forskningsprojekter - Andre ministerier og styrelser