AFATEK

 • Astrup, Thomas Fruergaard (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Det er samarbejdsaftalens formål at udarbejde en miljøvurdering af nye teknikker til sortering af slagger hos AFATEK .
  Forskningen ligger inden for følgende fagområde: Livscyklusvurdering af sortering af slagger fra affaldsforbrændingsanlæggene under AFATEK baseret på nye sorteringsteknikker:
  1 project management
  2 recovery of metals
  3 recovery of minerals
  4 product development and applications
  5 environment and economy
  AcronymAFATEK
  StatusFinished
  Effective start/end date17/05/201131/12/2014

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.