ADAP: Adaptability and promiscuity among pathogenic and commensal microorganisms

  • Aarestrup, Frank Møller (Project Manager)
  • Hasman, Henrik (Project Participant)
  • Roer, Louise (Project Participant)
  • Carlsson, Susanne (Other)

Project Details

Description

Vi vil i dette projekt undersøge, hvorfor nogle bakterier hyppigere udvikler antibiotikaresistens end andre. Sygdomsfremkaldende bakterier og andre bakterier udveksler gener gennem en proces, der kaldes horisontal genoverførsel. Undersøgelserne vil specielt fokusere på at kortlægge de
egenskaber, som bevirker, at nogle bakterier er mindre modtagelige for genoverførsler end andre.
Ved anvendelse af den nyeste teknologi, såsom 2. generations DNA-sekventering og flowcytometri vil vi undersøge den grundlæggende mekanisme bag den evolutionære proces på en måde, der ikke hidtil har været mulig. Vi vil søge forklaringen på, hvorfor specielt sygdomsfremkaldende bakterier er
bedre i stand til at modtage gener end andre, hvilket øger disse bakteriers evne til at tilpasse og udvikle sig. En sådan viden vil kunne bruges til at udvikle strategier til at stoppe udvikling af antibiotikaresistens hos sygdomsfremkaldende bakterier, samt gøre det muligt at forudsige
potentialet for at der udvikles resistens i ellers følsomme bakterier. Projektet vil således medvirke til at finde metoder til at undgå en hurtig global spredning af sygdomme forårsaget af bakterier, som er resistente over for moderne medicin.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201231/12/2015

Collaborative partners

Funding

  • Independent Research Fund Denmark

Keywords

  • ADAP
  • Adaptability
  • promiscuity
  • commensal
  • mircroorganisms

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.