• Aabo, Søren (Project Manager)
  • Nordentoft, Steen (Project Participant)
  • Birk, Tina (Project Participant)
  • Jensen, Hans Ulrik (Project Participant)
  • Zakarias, Claus (Project Participant)

Project Details

Description

Formål: På trods af høj biosecurity i slagtekyllingeproduktionen i Danmark har produktionen være generet af gentagne introduktioner af Salmonella Typhimurium DT41 (herefter DT41) i rugeægsflokkene. En atypisk epidemiologi har ført til spørgsmål om DT41 har en svækket infektionsevne, der kan være medvirkende til at udskillelse af bakterier først optræder sent i æglægningsperioden og tilsyneladende er meget lavgradig.
Projektets formål er at belyse om DT41 typen besidder særlige egenskaber omkring infektionsevne der skal indregnes når de tilsyneladende komplekse smitteforhold skal udredes. Den nye viden vil bidrage til beslutningsgrundlaget for interventioner, der kan hindre de tilbagevendende og tabsvoldende infektioner.
Indhold: Ud fra kendt viden om Salmonella vil vi analysere virulensgener i DT41 isolater og sammenligne disse med andre DT- typer af S. Typhimurium for at afsløre mulige defekter i disse gener. Invasionspotentialet i tarmen vil blive målt dels i in-vitro modelforsøg i cellekultur, samt i in-vivo forsøg på 3 uger gamle kyllinger i en tidligere udviklet tarm loop model. Infektionskinetikken af DT41 vil blive undersøgt og sammenlignet med en anden DT (fag) type i et smitteforsøg i immunologisk kompetente kyllinger (3 uger gamle) og gamle høns (50 uger).
AcronymInfektion STm DT41
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201531/12/2015