Project Details

Description

Mange fødevarer har form som små stykker eller partikler, der varmebehandles i kontinuerlige, åbne processer (cornflakes f.eks.).
Sådanne processer overvåges normalt af trænede procesoperatører, som visuelt bedømmer produktkvaliteten løbende. Der er et stort behov for at understøtte procesoperatørens vurderinger med visionsteknologiske systemer, som hurtigt og tidligt kan afsløre afvigelser fra den ønskede visuelle kvalitet og justere processen herefter.
I dette projekt undersøges en ny avanceret form for visionsteknologi, som på grund af sin særlige udformning kan forventes at kunne detektere små farveforskelle og forkert farvede små partikler. Denne visionsteknologi adskiller sig fra NIR (nær infrarød refleksion) ved at give detaljerede billedinformationer og ikke bare punktvise målinger.
Målet er at nå en robust, fleksibel visionsteknologisk løsning, som efterfølgende kan anvendes i mange forskellige industrielle fødevareproduktioner.
Fødevareforskningsprogrammet 2006, jfr. Finanslovens § 24.33.02.10
Food Forskerskolen.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200730/04/2011

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Technical University of Denmark (Project partner)
  • Nakskov Mill Foods A/S (Project partner)
  • Videometer A/S (Project partner)