Project Details

Description

Formålet med projektet er at finde en løsning, hvor eksisterende fjernvarmenet kan omlægges til fremtidens fjernvarmetemperatur 4DH. Udfordringen er håndteringen af legionella i større ejendomme med cirkulation. Håndteringen vil bestå i at løfte temperaturen i cirkulationskredsen, hvor fjernvarmereturen anvendes som kilde, med en varmepumpe, når fjernvarmen ikke kan løfte det nok. Et lignende setup har tidligere været afprøvet på enfamiliehuse dog med endnu lavere temperatur på fjernvarmen, som dog var meget omkostningstung ift. besparelsen.

Ud over selve installation og drift af varmepumpen, vil de undersøges, om den tilførte andel af elektricitet kan afregnes på separat måler af fjernvameselskabet, og dermed til fjernvarmens fremtidig elafgifter.

Projektet skal undersøge og belyse de økonomiske forhold ved løsningen.
StatusActive
Effective start/end date02/01/202230/09/2022