• Petersen, Heidi Huus (Project Manager)
  • Jensen, Tim Kåre (Project Participant)
  • Pagh, Sussie (Project Participant)

Project Details

Description

Mårhunden bekæmpes i Danmark ved jagt eller fældefangst. I vildtskadebekendtgørelsens § 32 er der angivet en række krav, der bl.a. vedrører fældekonstruktionen for så vidt angår tråd- og kassefælder til fangst af mårhund. Det er ikke vurderet, hvilken effekt disse fældetyper har på mårhund. Der er ydermere ikke gennemført en systematisk undersøgelse af betydningen af rørfældernes konstruktion ved fangst af mårhund under danske forhold. Resultaterne fra denne undersøgelse skal bidrage til at vurdere,
hvilke fælder man kan anvende til regulering af mårhund, således at dette kan indarbejdes i vildtskadebekendtgørelsen. I særlig følsomme naturområder er der behov for at afprøve nye fældetyper, der kan reducere færdsel i
områderne, såsom rørfælder og storfælder.
Mårhundens fødevalg i særligt følsomme naturområder debatteres fortsat, til trods for, at der er foretaget flere danske undersøgelser. I disse undersøgelser har der været adgang til rigelige mængder af forskellige typer af bait, hvorfor det ikke har været muligt at vurdere mårhundens fødevalg i disse områder
og derfor heller ikke den eventuelle effekt på f.eks. jordrugende fugle og padder.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/202015/06/2022