• Nielsen, Michael Engelbrecht (Project Participant)
  • Wulff, Tune (Project Participant)
  • Nielsen, Lars Birger (Project Participant)

Project Details

Description

Økologisk opdræt af regnbueørred i havbrug er stadig i sin spæde start i Danmark, hvor det første kommercielle anlæg netop i år er ved at blive etableret. Timingen af projektet er essentiel, da det er afgørende at det løber parallelt med opstarten af dette første kommercielle anlæg og derfor på et tidligt tidspunkt kan bidrage med forskningsbaseret viden omkring økologisk opdræt af ørred i havbrug i Danmark.
Både fra forbruger og erhvervet er der efterspørgsel på forskning der måler og sikrer kvaliteten af fisk fra den nye økologiske produktion i havbrug, samt undersøger effekter på dyrevelfærden. Projektet vil ved hjælp af storskalaforsøg undersøge, hvordan tætheden af fisk i et økologisk havbrug påvirker fiskenes trivsel, dyrevelfærd og kvalitet i Danmarks første kommercielle havbrug. Dette vil kunne bidrage med værdifuld viden om hvorledes opdrættet af regnbueørred skal tilpasses til den økologiske produktion. Undersøgelserne vil inkludere undersøgelse af fiskenes immunkompetence og respons på vaccination. Endvidere vil mulige biomarkører til beskrivelse af de biokemiske forskelle mellem de forskellige tætheder og vaccinationsregimer af økologiske ørred blive undersøgt.
Spisekvaliteten af de økologisk opdrættede ørreder vil desuden blive bedømt ved sensoriske analyser, der nøjagtigt kan beskrive de smags- og teksturmæssige egenskaber. Projektet vil i sin helhed bidrage med vigtig viden om økologisk regn-bueørreds trivsel i et havbrug, og om hvorvidt forskellige fiske-tætheder og vaccinationer påvirker fiskenes helbredstilstand og spisekvalitet.
AcronymDANQUAL
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200931/12/2013

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.