• Nielsen, Michael Engelbrecht (Project Participant)
  • Wulff, Tune (Project Participant)
  • Nielsen, Lars Birger (Project Participant)

Project Details

Description

Økologisk opdræt af regnbueørred i havbrug er stadig i sin spæde start i Danmark, hvor det første kommercielle anlæg netop i år er ved at blive etableret. Timingen af projektet er essentiel, da det er afgørende at det løber parallelt med opstarten af dette første kommercielle anlæg og derfor på et tidligt tidspunkt kan bidrage med forskningsbaseret viden omkring økologisk opdræt af ørred i havbrug i Danmark.
Både fra forbruger og erhvervet er der efterspørgsel på forskning der måler og sikrer kvaliteten af fisk fra den nye økologiske produktion i havbrug, samt undersøger effekter på dyrevelfærden. Projektet vil ved hjælp af storskalaforsøg undersøge, hvordan tætheden af fisk i et økologisk havbrug påvirker fiskenes trivsel, dyrevelfærd og kvalitet i Danmarks første kommercielle havbrug. Dette vil kunne bidrage med værdifuld viden om hvorledes opdrættet af regnbueørred skal tilpasses til den økologiske produktion. Undersøgelserne vil inkludere undersøgelse af fiskenes immunkompetence og respons på vaccination. Endvidere vil mulige biomarkører til beskrivelse af de biokemiske forskelle mellem de forskellige tætheder og vaccinationsregimer af økologiske ørred blive undersøgt.
Spisekvaliteten af de økologisk opdrættede ørreder vil desuden blive bedømt ved sensoriske analyser, der nøjagtigt kan beskrive de smags- og teksturmæssige egenskaber. Projektet vil i sin helhed bidrage med vigtig viden om økologisk regn-bueørreds trivsel i et havbrug, og om hvorvidt forskellige fiske-tætheder og vaccinationer påvirker fiskenes helbredstilstand og spisekvalitet.
AcronymDANQUAL
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200931/12/2013

Research Output

  • 2 Journal article
  • 1 Article in proceedings

Tandem mass spectrometry for species recognition and phenotyping in fish

Wulff, T., Jessen, F., Palmblad, M. & Nielsen, M. E., 2013, Farm animal proteomics2013: Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA1002. Almeida, A. D., Eckersall, D., Bencurova, E., Dolinska, S., Mlynarcik, P., Vincova, M. & Bhide, M. (eds.). The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, p. 71-74

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

Tissue damage in organic rainbow trout muscle investigated by proteomics and bioinformatics.

Wulff, T., Silva, T. & Nielsen, M. E., 2013, In : Proteomics. 13, 14, p. 2180-2190

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

Previous bacterial infection affects textural quality parameters of heat-treated fillets from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Ingerslev, H-C., Hyldig, G., Przybylska, D. A., Frosch, S. & Nielsen, M. E., 2012, In : Journal of Food Quality. 35, 3, p. 228-237

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review