• Jorsal, Sven Erik Lind (Project Manager)
 • Goecke, Nicole Bakkegård (PhD Student)
 • Larsen, Lars Erik (Project Participant)
 • Hjulsager, Charlotte Kristiane (Project Participant)
 • Skovgaard, Kerstin (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektleder:
  Sven Erik Lind Jorsal, seniorrådgiver, Afdeling for diagnostik og beredskab.
  Projektdeltagere
  Professor Lars Erik Larsen, PhD stud. Nicole Bakkegaard Goecke, seniorrådgiver Charlotte Kristiane Hjulsager, Afdeling for Virologi. Seniorforsker Kerstin Skovgaard, Afdeling for Immunologi og vaccinologi.
  Projektets formål og indhold
  Projektets formål er at udvikle og teste systemer til sundhedsstyring, der kan tilpasses og anvendes i alle større besætninger, og som gør det muligt at sikre: 1) tidlig erkendelse af infektiøse luftvejssygdomme, 2) erkendelse af hvilke sygdomme, der er de mest betydende i en given besætning og hos hvor mange hold, de forekommer (grundlag for økonomisk vurdering) samt 3) løbende tilpasning af indsatsen mod sygdomme.
  Der gennemføres udvikling og validering dels af nye prøvematerialer, der kan udtages af producenten selv (spyt mm), og dels af innovative high-throughput laboratorietests, der kan gennemføres hurtigt og til en væsentligt reduceret pris. Projektet gennemføres i samarbejde med Videncenter for Svineproduktion, herunder Laboratoriet i Kjellerup samt med KU-SUND. Resultaterne vil danne grundlag for bedre produktionsøkonomi, bedre dyrevelfærd, optimeret sygdomsforebyggelse samt et reduceret antibiotikaforbrug.
  Projektperiode
  Januar 2015 – december 2017
  Finansiering
  Svineafgiftsfonden
  Status for projektet (ultimo 2016)
  Projektet blev startet i to besætninger i første kvartal 2015, henholdsvis i Thy og i Sønderjylland. Otte hold er afsluttet og to hold bliver afviklet ultimo 2016/ primo 2017. Prøvemateriale fra 10 hold slagtesvin bliver dermed indsamlet indenfor tidsplanen (sokke-, spyt- og blodprøver). Det var hensigten at følge 5 hold fra hver besætning, men besætningen i Sønderjylland ophørte med slagtesvineproduktion i 2015, så der følges derfor flere hold i den anden besætning. Der er indtil medio august 2016 modtaget 1122 prøver samt analyseret, registreret og godkendt 4050 PCR-analyser og 3200 serologiske analyser.
  Prøveudtagninger i besætningerne samt registreringer af produktionsparametre, herunder klinisk sygdom, vandforbrug, foderforbrug og tilvækst, foretages af VSP/SEGES. I besætningen i Thy er der samarbejde med KU om registreringer i besætningen under projekt PigIT (http://pigit.ku.dk/). Der udveksles også laboratoriedata med dette projekt.
  Delprojekt vedrørende optimeret og billigere metode til at udfører PCR-analyser startede som PhD projekt januar 2015 og forløber efter planen. Der er endvidere udviklet og valideret ELISA til undersøgelse for PRRS og Actinobacillus pleuropneumoniae på spytprøver. Multiplex serologi er under udvikling og validering til undersøgelse for antistoffer mod Actinobacillus pleuropneumoniae, PRRS m.fl.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201531/12/2017