• Boel, Jeppe (Project Participant)
  • Skjølstrup, Jens (Project Coordinator)
  • Holst, Hans Henrik (Project Participant)
  • Klausen, Morten Møller (Project Participant)

Project Details

Description

En stigende global produktion af fødevarer til den fortsat stigende verdensbefolkning lægger et stadigt større pres på verdens vandressourcer, og øger dermed behovet for løsninger til vandbesparelser og vandgenbrug. Mejeribranchen er en af de fødevaresektorer hvori der er et stort potentiale for vandbesparelser via vandgenbrug. De største potentialer ligger indenfor pulver og ostemejerier hvor der potentiel kan etableres ”vandløse mejerier” idet disse mejerityper principielt har et overskud af vand. På disse mejerier anvendes inddampning og RO-filtrering til opkoncentrering af værdistoffer, hvorved der genereres relativt rene vandstrømme der i volumen udgør et betydeligt potentiale for genbrug. Imidlertid kan dette genbrugspotentiale ikke i dag realiseres på grund af disse strømmes lave indhold af rest organiske stoffer (vækstpotentiale) samt mikroorganismer/vira der vanskeliggør en hygiejnisk sikker opbevaring af vandet i buffertanke inden genbrug i produktionen. Især i ostemejerier er den potentialle vækst af Bakteriophager (vira) begrænsende for genanvendelsespotentialet En af de innovative vandbehandlingsteknologier der har potentialet til på en gang at fjerne vækstpotentialet og mikroorganismer/vira fra disse procesvandsstrømme er UV baserede avancerede
oxidationsteknologier herunder UV/H2O2 processen – en proces som er kendt fra hygiejnisering af drikke- og spildevand – men ikke tidligere er rapporteret integreret i mejeriproduktion.
Projektets formål er således at udvikle, teste og dokumentere en vandteknologisk løsning til integreret fjernelse af vækstpotentiale og mikroorganismer/vira med henblik på realisering af vandgenbrugspotentiale i mejerier baseret på UV/H2O2 processen.
Resultatet af projektet vil hos projektdeltager Ultraaqua A/S være et udviklet teknologikoncept for UV/H2O2, mens resultater for projektdeltager ARLA Foods Ingredients Group P/S vil være en dokumenteret løsning for reduceret vandforbrug ved produktionslokaliteten i Videbæk i Danmark – et produktionsanlæg der oplever signifikant vækst men er begrænset af muligheden for afledning af spildevand fra faciliteten.
AcronymINNO-MT vandgenbrug
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201431/12/2015