Project Details

Description

Hypotesen er at planter kan blive en D-vitaminkilde for såvel mennesker som dyr.
Det ultimative mål for projektet er at øge indholdet af D-vitamin I planter ved bioberigelse. For at opnå dette vil vi i projektet undersøge syntese af D3- vitamin i planter og specielt undersøge, hvorledes den er reguleret.
I projektet vil vi screene forskellige planter for indhold af D2- og D3-vitamin, samt deres respective provitaminer. Vi vil identificere plante enzymer og gener, som indgår i syntesen af D-vitamin syntesen, samt undersøge betydningen af UVB lys for dannelse af D-vitamin og glycosider.
For at gennemføre disse studier vil der blive udviklet og valideret en LC-MS/MS for bestemmelse af D-vitamin metabolitterne.
StatusFinished
Effective start/end date31/12/201030/11/2013

Collaborative partners