• Hadrup, Niels (Project Participant)
  • Dybdahl, Marianne (Project Participant)
  • Vinggaard, Anne Marie (Contact Person)
  • Taxvig, Camilla (Project Participant)
  • Binderup, Mona-Lise (Project Participant)
  • Trier, Xenia (Contact Person)
  • Petersen, Jens Højslev (Project Manager)

Project Details

Description

I projektet udvikles en strategi for test af fødevarekontaktmaterialer, for hvilke der er mistanke om at de stoffer som migrerer, kan udgøre et toksikologisk problem som ikke er forudsigeligt eller kendt på forhånd. I projektet udvikles og afprøves en metodik hvor migrater indledningsvis screenes for en række toksikologiske effekter i forskellige in vitro test. Migrater som giver positivt respons undersøges ved kemiske analyser (fx forskellige GC og LC-MS/MS teknikker) med henblik på identifikation af de(t) ansvarlige stof(fer) og udredning af eventuelle kombinationseffekter i tilfælde af at flere aktive stoffer forekommer. Migrationen til fødevarer og/eller egnede fødevaresimulatorer estimeres når det er relevant.
Projektet er en del af et større forskningssamarbejde betalt af Fødevareministeriet bla. med henblik på at studere mekanismer for og effekter af hormonforstyrrende stoffer i fødevarer.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201131/12/2014