Project Details

Description

Projektets grundidé er at muliggøre en femdobling af
havbrugsproduktionen i Danmark og sikre erhvervets
internationale konkurrencedygtighed uden at belaste vandmiljøet med kvælstof (N), samtidig med at der udvikles et
forretningsområde baseret på produktion af tang til konsum og muslinger til foder. Projektet skal udvikle driftsmetoder som sikrer, at udledningerne af N fra havbrug kan genanvendes til foderproduktion på en
økonomisk og miljømæssig bæredygtig måde, så væksten i
havbrugsproduktionen optimeres og ikke medfører stigende
miljøbelastning. Den mest effektive metode vurderes at være
bæredygtigt kombinationsopdræt af fisk, muslinger og tang.
Produktionen optimeres med henblik på at opsamle
næringsstoffer og samtidig producere attraktive råvarer til
konsum og foderindustrien (proteiner, fedtstoffer, omega 3), som i stigende grad mangler sunde, marine råvarer.
AcronymKombiopdræt
StatusFinished
Effective start/end date15/12/201101/04/2015

Funding

  • Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram