• Larsen, Erik Huusfeldt (Contact Person)
  • Outzen, Malene (Project Participant)

Project Details

Description

Prostatacancer er den anden hyppigste kræftsygdom i verden blandt mænd og den hyppigst forekommende i Danmark. Én af de faktorer, der har været sat i forbindelse med prostatacancer er mikronæringsstoffet selen. En nyere amerikansk observerende undersøgelse fandt en ikke-lineær sammenhæng mellem selenstatus målt i blod og dødelighed af prostatacancer, hvor dødeligheden faldt med stigende selenniveau indtil 125 ng/mL. Særlig interessant er det at undersøge danske forhold, da selenstatus blandt den danske befolkning er relativt lav (gennemsnit 92 ng/mL).Aktiviteten af selenafhængige enzymer kan muligvis være et bedre mål for selenstatus, hvor et af de vigtigste selenafhængige enzymer, selenoprotein P, først opnår maksimal aktivitet ved selenniveau i blodet på ca. 125 ng/mL. Vi ønsker at undersøge betydningen af blodets selen og selenoprotein P i forhold til incidens for og prognose efter prostatacancer blandt danske mænd. For at nuancere billedet yderligere inddrages oplysninger om polymorfier i selenoprotein P gener.Endeligt bliver det evalueret, hvilke kilder til selen der findes i den danske kost. Særlig vil det blive undersøgt, om maksimal aktivitet af selenoprotein P kan opnås ved et højt indtag af fisk og skaldyr.


AcronymSelen
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2014