Project Details

Description

Projektets formål er at gennemføre en analyse af det danske innovationssystem med det sigte at geare byggeriet til at kunne reagere hurtigere på nye innovationsdagsordener.
AcronymByggeriets Innovationssystem
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200931/12/2010

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.