Project Details

Description

Fra international studernede til værdiskabelse i danske virksomheder.

Fra 2019-2022 har afdelingen for Uddannelse & Studerende og DTU Sustain arbejdet med projektet Kick-start your Career. Målet med projektet har været at udvikle metoder og materialer, der kan forbedre fastholdelse af internationale studerende. En grundlæggende hypotese i projektet har været, at studerende, som bliver karriereparate under deres uddannelse, har lettere ved at få deres første job og virksomheder, der har haft samarbejde med int. stud. er modne for rekruttering af disse. Derfor er der i Kick-start Your Career blevet arbejdet målrettet med at koble internationale studerende med relevante virksomheder for at sikre tidlig og konsekvent brobygning imellem de to målgrupper.

Projektet har taget udgangspunkt i den studerendes livscyklus på DTU og har været opbygget således:
1. semester: Fokus er på det sociale aspekt, dansk sprog og workshops om CV/ansøgning.
2. semester: Præsentation af det strukturelle Danmarks.
3. semester: Fokus er på virksomhedskontakt.
4. semester: Fokus er på virksomhedskontakt og afholdelse af personlige samtaler.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/12/2022