Project Details

  Description

  Det overordnede formål er at undersøge indflydelsen af den atmosfæriske turbulens og kølvandsturbulensen på MW vindmøllers ydeevne, last og stabilitet. Dette gøres ved detaljeret analyse af eksisterende rå data fra DANAERO MW eksperimentet (EFP2007 'Eksperimentel rotor- og profilaerodynamik på MW vindmøller'), hvor en 2.3MW vindmølle var kraftigt instrumenteret (446 sensorer) for at måle driftsegenskaberne under atmosfæriske betingelser, som inkluderer variationer i vindmølle-respons afhængig af de atmosfæriske strømningsforhold.
  Sådanne målinger er ikke blevet udført før og repræsenterer et stort skridt fremad. Et yderligere formål er at udlede unik viden og sikre en hurtig implementering i den danske vindmølleindustri og fremtidige designs. Desuden vil der blive lavet et grundlag for at lade DANAERO MW målingerne blive brugt som en international test case, der vil være en milepæl indenfor vindmølle aerodynamik og aeroelasticitet.
  AcronymDANAERO MW II
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201031/12/2012

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.