Project Details

Description

Dette projekt har til hensigt at samkøre data fra to forskellige databaser - Kvalitet i Kyllingeproduktionen (KIK) databasen og VetStat databasen.
KIK databasen indeholder oplysninger vedrørende slagtekyllingeflokke fra jord til bord om, med fuld sporbarhed for den enkelte flok. Den er et unikt kvalitets- og dokumentations-system som omfatter alle led i produktionskæden for slagtekyllinger og en vigtig konkurrence parameter for branchen på det internationale marked. VetStat databasen indeholder detaljerede oplysninger om al receptordineret medicin til dyr på besætningsniveau, lovpligtigt indberettet fra apoteker, praktiserende dyrlæger og foderstoffabrikker.
Samkøring af data fra de to databaser vil give en helt unik mulighed for at validere og kvalitetssikre de indsamlede oplysninger vedr. medicinforbrug. Derudover vil samkøring af data fra de to databaser give nye muligheder bruge informationerne optimalt, i første omgang til at undersøge og analysere medicinordinations- mønstre i slagtekyllinge-produktionen og identificere risikofaktorer, for eksempel mulige sammenhænge med forskellige vaccinations-strategier. Samlet giver dette grundlag for bedre rådgivning af producenterne m.h.p. en optimering af antibiotikaforbruget i slagtekyllingeproduktionen.
Pilotprojektet vil endvidere give erfaringer som kan danne grundlag for en eventuel fremtidig integration af VetStat data i KIK, forbedre dokumentationen overfor aftagerne og samtidig potentielt lette producenternes registrering. Endelig forventes de samkørte data at kunne danne basis for fremtidige epidemiologiske undersøgelser, som grundlag for identifikation af risikofaktorer, sygdomsbekæmpelse og forebyggelse, herunder af spredning af antibiotikaresistens. Dette vil bidrage til at understøtte branchens indsats indenfor fødevaresikkerhed og forventes dermed også at understøtte konkurrence-dygtigheden på det internationale marked.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2014