Project Details

Description

Danmark er EU’s største aktør i sildefiskeri, og konsumsildeindustrien er en af de mest betydende sektorer i dansk fiskeforarbejdning – Skagerak Pelagic står for mere end halvdelen. Hovedparten af konsumsilden konserveres og modnes ved saltning/syrning, og i denne process er der et produktsvind på 5 – 30% - i gns. ca. 15%.
Projektets formål er at udvikle nye systemer og teknologier til programmerede, kontrollerede procesforløb for syremarineret sild – byggende på dokumenterede faktorer, sammenhænge mm. – henblik på minimering af produktsvind og optimeret udnyttelse af råvarekvaliteten samt reduceret miljøpåvirkning.
Projektets forventede resultater:
- Mindre produktsvind, højere råvareudnyttelse – mindre “madspild”. Nedsættelse i produktsvindet med 15 – 20% af en kvotebelagt, MSC certifieret ressource.
- Højere, mere kontrolleret råvarekvalitet, højere produktklassificering, således at forædling kan forøges med 15 – 20% - med betydelig merværdi.
- Reduceret forbrug af salt og eddikesyre via genanvendelse af lage – kan reducere forbruget med 50 %- og tilsvarende reduceret udledning.
- Optimering af energiforbrug via nedbragt kølelagertid.
AcronymNADMU
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2016