Project Details

  Description

  Den 1. februar 2010 søsatte det tidligere Center for Sundhedsinnovation (nu en del af Videncenter for Innovation og Forskning) spydspidsprojektet ”Healthcare Innovation Lab” som et Offentligt-Privat Innovationssamarbejde (OPI) mellem 26 partnere.
  DTU bidrager til 2 prototyper og koncepter som direkte skal kunne anvendes og implementeres på relevante hospitalsafdelinger:
  * Delprojekt A: Fremtidens Ambulatorium - Funktions- og organisatorisk planlægning:
  At afstemme forskellige behov og perspektiver for patienter og sundhedsfaglige medarbejdere i et innovativt koncept for arbejdsgange og fysisk indretning af et ambulatorium. Gynækologisk ambulatorium på Herlev Hospital deltager i projektet.
  * Delprojekt B: Mobilt overblik over prøvesvar:
  At give klinikere og patienter overblik over status på prøvesvar og dermed øge patientsikkerhed/patienttryghed, kvalitet og effektivitet i klinikeres arbejdsgange samt hospitalsøkonomi. Gastro-endokrinologisk afdeling og akut modtageafdeling på Bispebjerg Hospital deltager i projektet.
  AcronymHIL
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/201130/04/2012

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.