Project Details

Description

Projektet vedrører udformningen, anvendelsen og gennemførelsen af robust, pragmatisk procesmodellering. For at opnå en vis almindelighed og robusthed for direkte anvendelse vil procesmodelleringen så vidt muligt blive baseret på procesfysik. For at lette kontrol og sporbarhed af kvaliteten i fødevareindustrien omhandler projektet også kortlægning af kvalitet og identifikation af kritiske punkter i produktionskæden, baseret på en HACCP-tilgang. Resultatet af projektet vil blive en modelbeskrivelse af proceshistorien, hvor enhedsoperationer og procesparametre med stor indvirkning på kvaliteten er i fokus. Sammen med kortlægningen af kvaliteten, vil modellen være gældende for en lang række eksisterende processer og sigter mod at blive et pragmatisk og robust værktøj til procesundersøgelse og kvalitetsoptimering.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/200931/12/2014