• Jørgensen, Kirsten (Project Participant)
 • Schultz, Casper Siebken (Project Participant)
 • Bonke, Sten (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektbeskrivelse
  Titel: Indikatorer på det fejlfrie byggeri
  Kontaktperson: Kirsten Jørgensen, Sektionen for ledelse og planlægning i byggeri, MAN
  Baggrund
  Byggeriets Evaluerings Center (BEC) har siden 2004 indsamlet oplysninger om juridiske mangler ved byggeriers afleveringer. Der er observeret en væsentlig stigning i disse registreringer, hvor antallet af mangler er betydelig højere end tidligere. BEC måler de juridiske mangler ved afleveringen af de enkelte entrepriser. Der måles endvidere på indsatsen af arbejdskraft for udbedringen af de juridiske mangler, der konstateres ved afleveringen til og med 1-års eftersynet.
  Projektets mål
  Projektet ”Indikatorer på det fejlfrie byggeri” har til formål at udnytte det videnpotentiale, som repræsenteres i BEC’s nøgletalsdatabase om fejl og mangler i byggeriet. De empiriske data fra BEC vil blive sat i en mere videnskabelig kontekst. Målet er at kortlægge hvilke indikatorer, der differentierer de gode byggerier og byggeprocesser fra de dårlige. Indikatorer der undersøges er bl.a. udbudsform, organisering, erfaring, koordinering, samarbejdsform mv.
  Forskningsmetode
  Metoden vil være en retrospektiv analyse, der tager sit udgangspunkt i BEC´s data om afleverede entrepriser. Der arbejdes dels med data, som BEC allerede har indsamlet, dels med yderligere målrettede data, som indsamles enten gennem interviews eller elektroniske spørgeskemaer målrettet såvel bygherrerne, de projekterende og de udførende.
  Projektet tænkes gennemført i 5 faser:
  1. Fase rummer en analyse af BEC´s data, hvor de første indikatorer identificeres ud fra de tilgængelige data i BEC´s database og en kortlægning af hvilke aktører, som har været involveret.
  2. Fase rummer fastlæggelse af den yderligere dataindsamling blandt de bygherrer, projekterende og udførende, som kan relateres til byggerierne i BEC’s database.
  3. Fase udgør dataindsamlingen baseret på spørgsmål til såvel bygherrer, projekterende, udførende og eventuelt leverandører. Dataindsamlingen gennemføres, som en kombination af elektroniske spørgeskemaer og interviews.
  4. Fase rummer en analysefase, hvor teori og data sammenkobles. Målet er at belyse sammenhænge mellem de registrerede indikatorer i de fem forskningstemaer og antallet af juridiske mangler.
  5. Fase vil være rapportering af resultater fra de fire første faser – med særligt fokus på ”best practice” indenfor hvert af de fem forskningstemaer, som har været omdrejningspunkt under hele projektforløbet. Desuden udarbejdes eksempler på, hvad der især skal undgås under en byggeproces – dvs. en slags ”bad practice”.
  Projektstyring, ansvarsområder og opgavefordeling
  Projektet vil blive gennemført i et tæt projektsamarbejde mellem den seniorforsker, der også er vejleder, og den PhD-studerende. Til trods for samarbejdet vil der for den PhD studerenmde være tale om et særdeles selvstændigt forskningsarbejde, da denne vil have flere enerådende ansvarsområder for projektet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/07/200931/12/2012