Project Details

Description

Baggrund for projektet
CemGreen forarbejder skifer materialer og aktiverer dem, sådan at de kan bruges i cementindustrien som fyld-materiale, i stedet for rent kalkstensbaseret cement. Denne rolle varetages i dag i stor udstrækning af flyveaske, mikrosilica, slagge og formalet kalksten. Af disse alternativer er flyveaske klart den mest dominerende, da det er et affaldsprodukt fra kulkraftværker, som dermed kan bruges til noget nyttigt.

Alle de nævnte materialer kaldes supplerende cement materialer - SCM, da de alle bidrager til den mekaniske styrke som det endelige cementprodukt besidder. De er alle affaldsprodukter, fra kul jern og stålindustrien. Den dominerende flyveaske er dog affødt af kulkraften, som mange steder er stoppet med at udbygges, eller afvikles i varierende hastighed.

Derfor har CemGreen udviklet en teknologi — PaleShaIe — som sikrer en højere styrkeudvikling i cementen, samt en stærkt reduceret rødfarvning, som ellers er kendetegnet ved jernholdige materialer (mursten, tegl, etc.)

Skifer er det mest udbredte sedimentære materiale på landjorden, og er belejligt tit aflejret samme sted som kalkstenen der bruges som hovedbestanddelen i cement. Desværre er de forskellige aflejringsmiljøer meget forskellige, og en del steder, er der derfor ophobet store mængder kviksølv i kalk of skiferlagene. Kalken har man brudt og brugt i mange år, og AFS arbejder netop på at udvikle et nyt effektivt filter specifikt rettet mod kviksølv fjernelse i røggassen fra et cementanlæg der forarbejder kalksten.

Det bliver ikke muligt at bruge skiferen i disse områder, medmindre vi kan sikre at kviksølvet bliver filtreret bort, ved produktionen af PaleShale. Projektet er derfor et synergiprojekt mellem CemGreen og AFS om at se på hvorvidt det er muligt at anvende filterteknologien udviklet til cementanlæg, til brug i skifer SCM anlæg.

Beskrivelse af projektets tekniske formål
AFS filteret skal afprøves og eventuelt tilpasses sådan at det virker til bortfiltrering af kviksølvet på gasform i røggassen fra CemGreens proces anlæg.

Filteret er p.t. baseret på at skulle adsorbere kviksølv, og til mindre grad cadmium og bly. Men anvendelsesområdet er indenfor kalksten, hvilket har langt færre aluminosilikater end der er til stede i skifer. Hvordan dette vil påvirke filteret, er uvist, og ønskes afprøvet. Da procesparametrene (temperatur, opholdstid, atmosfære, etc.) kan varieres betragteligt i PaleShale processen, vil det også være yderst vigtigt at kende de styrkemæssige mekaniske egenskaber for skifer SCM produktet, når det er tilpasset filteret.
AcronymSamCemGreen
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2019