Project Details

Description

Projektets formål er udvikling af ny teknologi til direkte, bæredygtigt fiskeri efter strandkrabber til foderproduktion, primært som tilskudsfoder i økologisk ægproduktion. Projektet omfatter hovedsagelig udvikling og afprøvning af selektive fangstredskaber, fremstilling af krabbemel i stor skala og dets karakterisering samt beregning af rentabiliteten. De forventede primære effekter er: Værditilvækst og udnyttelse af en bæredygtig ressource, etablering af et skånsomt fiskeri uden uønsket bifangst, mulighed for udnyttelse af strand-krabber ved andet fiskeri, øget beskæftigelse i det kystnære fiskeri, øget lavsæson-beskæftigelse på fiskemelsfabrikken, øget bestand af ønskede konsumfisk og skaldyr, mindsket miljøbelastning af næringssalt-rige fjordområder samt udvikling af en ny råvare med efterspurgt aminosyresammensætning og potentiale for produktion af mange fodertyper.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201430/04/2015