Project Details

  Description

  Parasitter i drøvtyggere kan spredes mellem de forskellige arter, hvorfor de 3 hjortearter og såvel kreaturer som får kan inficeres med de samme arter. Det betyder også at fravær af rådyr som talrig art, ikke nødvendigvis vil sikre fravær af parasitter i et område.
  I 2002 var bestandstætheden af rådyr på Fyn højere end for resten af landet, dog efterfulgt af en nedgang i vildtudbyttet og en forøget dødelighed blandt rådyr (Capreolus capreolus) på Fyn. I flere områder er bestandene reduceret med op til 80 %. Tilstanden blev tilskrevet rådyrssyge. Tidligere undersøgelse udført af DTU-Veterinærinstituttet og KU-Life (nu KU-SUND) har vist, at parasitbelastningen af rådyr med ”fynsk rådyrsyge” var statistik højere og at parasitterne ofte er det eneste problem. Med den øgede bestandstæthed der er observeret hos hjorte i resten Danmark de seneste år, kan det ikke udelukkes at tilstanden som den vi ser på Fyn kan opstå andre steder.
  En forudsætning for at kunne finde årsagen til persisterende råvildtsyge eller anden periodevise mistrivsel hos hjortevildt i Danmark, er, at vi kender det generelle basisniveau og diversiteten af parasitter i en sund bestand.
  I dette projekt vil vi samlet undersøge ca. 300 hjorte fra hele landet (10-20 dyr fra hver art nedlagt i et område) for tilstedeværelsen af æg fra løbe/tarm parasitter. Derudover foretages der kvalitative artsbestemmelser på enkelte dyr fra hvert område, samt indsamlet information om hjortens generelle sundhedstilstand, alder og slagtevægt, arealets størrelse og afskydning.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/201701/07/2018