Project Details

Description

Formålet med projektet er at undersøge muligheden for bioberigelse af mælk. I projektet udvikles en ny lyskilde, hvis effekt undersøges på køer. Måleparametrene er biomarkøren for D-vitaminstatus og indholdet af D-vitamin i mælken. I projektet indgår undersøgelse af, hvorpå koen D-vitamin syntetiseres.
Baggrunden for dette project er at indholdet af D-vitamin i mælk fra indendørsopstaldede køer er lavere end i mælk fra køer, som har været på græs. Og dette uafhængigt af om de indendørsopstaldede køer får den anbefalede mængde D-vitamin i foderet.
Projektfinansiering:
Innovationsloven og Mælkeafgiftsfonden
StatusFinished
Effective start/end date01/06/200831/05/2012