Project Details

  Description

  Formålet med undersøgelsen er at udvikle retningslinjer for facaderenovering af etageboliger, som sikrer termisk komfort i perioder med høj solbelastning ved brug af effektiv solafskærmning, der muliggør en reduktion af timer med overtemperatur. Dette bør ske med mindst mulig effekt på mængden og kvaliteten af dagslys. Nærværende ansøgning omhandler en grundig undersøgelse af problemerne med overtemperatur og fastlæggelse af mulige løsninger baseret på dynamiske computersimuleringer.
  Projektets målgruppe er byggebranchen, bygningsejere og beboere, samfundet generelt samt den internationale forskningsverden.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201701/01/2018

  Funding

  • Grundejernes Investeringsfond

  UN Sustainable Development Goals

  In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 13 - Climate Action

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.