• Frosch, Stina (Project Manager)
  • Jørgensen, Bo Munk (Project Participant)
  • Schönemann-Paul, Lisbeth Due (Project Participant)

Project Details

Description

Online målemetoder har et stort potentiale indenfor kvalitetskontrol og processtyring i fødevareproduktionen.
I nærværende projekt forskes i optimal opsamling af akustiske signaler og udtrækning af relevante informationer ved signalanalyse og robust multivariat dataanalyse. Den opnåede viden danner basis for design af online målesystemer baseret på akustiske sensorer og avanceret databehandling for kvalitetsovervågning og proceskontrol på åbne produktionslinjer.
Som case anvendes produktion af enkeltfrosne rejer. Viden om bl.a. glaseringsgrad og størrelsesfordeling af rejerne er vigtig for produktionsstyringen. Da is og kød har forskellige akustiske egenskaber, kan der opnås information om glaseringsgraden ved opsamling af akustiske signaler. Størrelsesfordelingen af rejerne vil antageligt også kunne udtrækkes. Projektets resultater kan danne grundlag for en øget anvendelse af akustiske metoder i fødevareindustrien.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200831/03/2011