Project Details

Description

DTU Fødevareinstituttet har undersøgt danske skoleelevers oplevelse af mad og måltider i skoler med madordninger. Undersøgelsen er baseret på 11 fokusgruppeinterview med elever fra 6. klasse og observationer af elever fra 3. klasse på 6 danske skoler.Undersøgelsen giver indblik i hvilke sociokulturelle og strukturelle forhold, der har betydning for elevers oplevelse af skolemadsordninger, og bidrager med viden om, hvordan madtilbud kan udvikles, så eleverne ønsker at bruge dem.


StatusFinished
Effective start/end date01/04/200630/04/2007